Zoek een stylist

Toon alle keurmerkstylisten >>

Benoemingen

V: Hoe zijn de Keurmerkcommissie leden gekozen?
A: De leden die het keurmerk geïnitieerd hebben en nu nog in de commissie zitten zijn niet gekozen, maar hebben zelf het initiatief genomen deze commissie vorm te geven. De overige leden zijn d.m.v. een vacature door de zittende Keurmerkcommissieleden geselecteerd en voorgedragen aan de Commissie van Toezicht , die hen heeft benoemd dit conform artikel 1.  van het reglement en profiel Keurmerkcommissielid.

V: Hoe zijn de beoordelaars die in de Beoordelingscommissie zitten gekozen?
A: De beoordelaars zijn geselecteerd en gevraagd door de Keurmerkcommissie op basis van een profiel en hun kennis en kunde. Het zijn allen deskundigen binnen het vakgebied van interieurstyling of vastgoedstyling. Zij voldoen aan het profiel zoals beschreven in artikel 3 van het Reglement Keurmerkstylist. Hun benoeming is geaccordeerd door de Commissie van Toezicht en ze zijn benoemd voor een periode van 3 jaar.

V: Hoe is de Commissie van Toezicht tot stand gekomen?
A: De leden van de Commissie van Toezicht zijn geselecteerd en gevraagd door de Keurmerkcommissie op basis van een profiel en hun kennis en kunde. Zij zijn benoemd voor 4 jaar. Na de eerste periode van 4 jaar voorzien zij zelf in ontstane vacatures. De kandidaten voor toekomstige benoeming zullen 6 weken lang ter inzage liggen bij de Keurmerkcommissie zodat Keurmerkstylisten hier eventueel bezwaar tegen kunnen aantekenen.  De Commissie van Toezicht kan in een Algemene Ledenvergadering door een 2/3e meerderheid worden ontslagen. (artikel 2.5 van Reglement Commissie van Toezicht)

Abonneren nieuwsbrief