Zoek een stylist

Toon alle keurmerkstylisten >>

Competenties Keurmerkstylist interieur

1. Basisvakkennis:          
1.1 Kleurenleer en toepassingen van kleur.      
1.2 Materialen en productenkennis.
1.3 Opstellen van een programma van eisen.   
1.4 Ruimtelijke vormgeving (vlekkenplan, indelingen, zichtlijnen, looplijnen, ruimte werking).
1.5 Plattegronden lezen/maten en verhoudingen inschatten/standaard maten weten.
1.6 Verlichtingssoorten en toepassingen.
1.7 Schaaltekenen 2D/3D 
1.8 Visualisering (o.a. moodboard, schetsen)

2. Marktkennis:
2.1 Doelgroep kennen.
2.2 Herkennen van stijlen en smaken.
2.3 Inzicht in marktaanbod. 
2.4 Ontwikkeling van actuele en toekomstige stijl trends/productontwikkelingen.
2.5 Zicht op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.

3. Creatieve vaardigheden:          
3.1 Buiten bestaande denkkaders kijken en oorspronkelijke oplossingen bedenken (authentiek, echt, voor het eerst gebruikt).
3.2 Zorgen voor vernieuwing en verrassing.
3.3 Vertalen van klantwens naar een concreet plan.
3.4 Sfeer scheppen zonder ingrijpende verbouwingen maar door middel van keuze van kleuren, materialen, textiel en accessoires.    

4. Communicatieve vaardigheden:
4.1 Elevator pitch kunnen houden.
4.2 vermogen tot kritische reflectie.

5. Technische vaardigheden:         
5.1 Visualiseren van plannen door middel van beeld  (schaaltekeningen, schetsen, beeldmateriaal).
5.2 Presenteren in beeld en woord.

De hier onder genoemde vaardigheden vallen buiten de beoordeling, maar dit betreft competenties die een stylist helpen bij een goede uitvoering van zijn/haar werkzaamheden:

Organisatorische vaardigheden:
Opstellen van een werkplan met concrete doelen, logische stappen en een tijdsplan;
Werken met deadline’s, ordelijk en systematisch werken;
Heldere en duidelijke afspraken maken.

Samenwerken

:

Rekening houden met belangen en inbreng van samenwerkende partners;

Open, direct en eerlijk communiceren met samenwerkende partners;
Kennis en ervaring delen met anderen.

Ondernemersvaardigheden:
Onderhouden van een goede basisadministratie: voeren van correspondentie, opstellen van offertes, factureren en debiteuren beheer;
Klachten behandeling; analyseren en oplossen;
Onderhandelen: tactvol manoeuvreren met oog voor wederzijdse belangen, goede prijsafspraken maken.

Abonneren nieuwsbrief