Zoek een stylist

Toon alle keurmerkstylisten >>

Het Keurmerk

Waarom

Iedereen die zich bezig houdt met de inrichting van het interieur kan zich stylist noemen. Maar voor de een is het een leuke hobby, voor de ander een serieus vak. Dat levert enorm verschil in kwaliteit op tussen stylisten en dus voor buitenstaanders moeilijk om het kaf van het koren te scheiden. Keurmerkstylist brengt daar verandering in. Het keurmerk voor stylisten zorgt voor erkenning van het vak van stylist, en schept helderheid naar consument en bedrijfsleven. Je kunt je er als stylist mee onderscheiden en in één keer laten zien dat je tot de top van de Nederlands stylisten behoort en je professioneel met je vak omgaat. 

Het keurmerk is aan te vragen door alle interieur- en vastgoedstylisten uit de woonbranche, zelfstandig en in loondienst, die aan de vooraf gestelde criteria voldoen.

Voordeel

Met het keurmerk is voor iedereen in een oogopslag duidelijk dat je tot de ware professionals behoort; een duidelijke manier om je te onderscheiden van andere stylisten. Keurmerkstylisten zullen op allerlei gebieden voorrang en voorkeur krijgen. De grote merken binnen de branche willen graag met Keurmerkstylisten samenwerken. Consumenten en bedrijven kunnen dankzij Keurmerkstylist nu gericht op zoek gaan naar de beste stylisten. De website van Keurmerkstylist maakt het vinden van een stylist gemakkelijk. Behoor je tot de beste Nederlandse stylisten dan is het gerechtvaardigd dat je dat doorberekent in je tarief.

Ontstaan 

De beroepsvereniging voor interieurstylisten BNS Crisp heeft het initiatief genomen om een keurmerk in het leven te roepen. Een aantal stylisten en specialisten uit de woon- en vastgoedbranche hebben het concept verder uitgewerkt. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een onafhankelijk keurmerk voor interieur- en vastgoedstylisten.

 

keurmerkcommissie

De Keurmerkcommissie is verantwoordelijk voor het inrichten, uitvoeren en onderhouden van het keurmerksysteem. De commissie ziet toe op een correcte naleving door de beoordelaars die het werk van de keurmerkkandidaten beoordelen. De commissie bestaat uit zeer ervaren interieur- en vastgoedstylisten.

Lees hier meer over de leden van de Keurmerkcommisie.

Commissie van Toezicht

Om een correcte uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden door de Keurmerkcommissie te garanderen is een onafhankelijke Commissie van Toezicht (CvT) opgericht. De Commissie ziet er op toe dat het keurmerk en betrokken personen en commissies goed functioneren. De CvT benoemt de leden van de Keurmerkcommissie (zie het reglement op de CvT).

Lees hier meer over de leden van de CvT.

De beoordelingscommissie

De leden van de Beoordelingscommissie zijn onafhankelijke deskundigen uit de woon- en vastgoedbranche, nauwkeurig geselecteerd om het werk van de keurmerkkandidaten te beoordelen. Zij zijn werkzaam (geweest) in de onroerend goed- of interieurbranche, hebben affiniteit met het beroep van stylist, zijn op de hoogte van het verschil in stylingdisciplines en hebben de kennis en expertise om het werk van stylisten aan de hand van de vereiste competenties te toetsen. Er zijn verschillende beoordelaars voor vastgoedstyling en voor interieurstyling.

Lees hier meer over de beoordelaars voor interieurstyling en vastgoedstyling.
 

Coaches

Er zijn coaches aangesteld die de keurmerkkandidaten helpen zich goed voor te bereiden op de beoordeling. Zij geven adviezen om jezelf goed te kunnen presenteren. 

Personal Support kun je vrijblijvend aanvragen. Als je besluit binnen een jaar op te gaan voor een keurmerkbeoordeling is dit coachingsgesprek bij het aanmeldbedrag inbegrepen.

NB: Aan de persoonlijke sessie kunnen geen rechten worden ontleend. Ook worden er geen toezeggingen gedaan. Wat er besproken wordt tussen jou en de coach is vertrouwelijk, de informatie wordt beschermd.

 

Abonneren nieuwsbrief