Zoek een stylist

Toon alle keurmerkstylisten >>

FAQ

We hebben de meest gestelde vragen vast voor je op en rijtje gezet. Je hebt keuze uit de volgende rubrieken:

Algemeen
Niveau & eisen
Benoemingen
Kosten
Permanente educatie
Praktisch

algemeen

V: Ik ben al een aantal jaar werkzaam als stylist. Wat is de toegevoegde waarde van Keurmerkstylist?
A: Met het keurmerk is meteen duidelijk dat je bij de topstylisten van Nederland hoort en een professional met kennis van zaken bent. Opdrachtgevers willen zekerheid als het gaat om kwaliteit en willen daarom met Keurmerkstylisten samenwerken. Als Keurmerkstylist kun je je tarieven hierop aanpassen. Daarnaast heeft de Keurmerkstylist toegang tot professionele algemene voorwaarden en kun je je klanten een klachtenmogelijkheid bieden.

V: Wie zit er eigenlijk op een keurmerk te wachten?
A: Bij de initiatiefnemer van Keurmerkstylist, de beroepsvereniging BNS Crisp komen er vanuit de branche steeds vaker vragen naar het keurmerk, zowel vanuit de retail, de vastgoedbranche als ook consumenten. In 2010 heeft BNS Crisp een enquête gehouden onder de aangesloten stylisten. Daaruit bleek dat de overgrote meerderheid van de leden vond dat er een keurmerk moest komen om het kaf van het koren te scheiden.

V: Hoe werkt een keurmerk mee aan het professionaliseren van de beroepsgroep?
A: De  Keurmerkstylist committeert zich aan de uitgangspunten en gedragsregels van Keurmerkstylist. Daarnaast scholen zij zich continu bij door middel van de verplichte permanente educatie. Keurmerkstylisten werken met uniforme algemene voorwaarden en zijn verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

V: Hoe genereert Keurmerkstylist bekendheid onder detaillisten, makelaars, consumenten enz?
A: Zowel de Commissie van Toezicht als de Beoordelingcommissie bestaan uit leden die behoren tot de doelgroep van de Keurmerkstylist. Zij dragen allen het keurmerk uit en ondersteunen bij de publiciteit hiervan. Met Monique de Ruiter, hoofdredacteur van VT wonen, als boegbeeld hebben we een slag gemaakt richting de consument. Daarnaast worden er marketingcampagnes opgezet om meer bekendheid bij de diverse partijen te genereren.

V: Hoe onderscheidt het keurmerk zich? 
A: Binnen het vakgebied van interieur- en vastgoedstylisten bestond geen keurmerk. Wel bestonden er certificaten maar deze zijn geen van allen onafhankelijk, maar gekoppeld aan een opleidingsinstituut. Bij Keurmerkstylist staat onafhankelijkheid voorop: onafhankelijk van opleidingsinstituten, onafhankelijk van de branche en onafhankelijk van de beroepsvereniging BNS Crisp.

V: Hoe beveilig en bewaak je het keurmerk?
A: Als Keurmerkstylist sta geregistreerd in het Keurmerkregister, hieraan is een persoonlijk registratienummer gekoppeld.  Alleen wanneer je geregistreerd staat als Keurmerkstylist mag het logo gevoerd worden. De Keurmerkcommissie kan het keurmerk aan stylisten ontzeggen bij gegronde klachten of als niet aan de eisen van de permanente educatie wordt voldaan.

V: Hebben BNS Crisp-stylisten meer kans op een goede beoordeling?
A: BNS Crisp is initiatiefnemer van het keurmerk maar Keurmerkstylist en haar organisatie zijn volledig onafhankelijk. Iedere stylist kan zich aanmelden voor het keurmerk en zal op dezelfde wijze beoordeeld worden. Lidmaatschap van BNS Crisp geeft geen enkele invloed op het behalen van het keurmerk.

V: Kunnen er klachten worden behandeld door de Keurmerkcommissie?
De Keurmerkcommissie behandelt klachten op het gebied van naleving van de uitgangspunten en gedragsregels van zowel opdrachtgevers als collega stylisten. Klachten over de beoordelingen kunnen niet in behandeling worden genomen. De uitslag van de beoordeling is bindend.

V: Ik heb mijn opleiding afgerond met een hoge score. Moet ik nu toch twee jaar wachten voordat ik het keurmerk mag behalen?
A: Niet alleen de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan tijdens je studie zijn belangrijk, maar ook werkervaring en je omgang met opdrachtgevers maakt deel uit van de beoordeling. Je moet een flink aantal projecten hebben afgerond die je middels je portfolio kunt laten zien, voordat je voor het keurmerk kunt aanmelden.

 

Abonneren nieuwsbrief